Latest Entries »

Mga Aso sa Lagarian

Ano ang isang aso? Ang aso ay isang uri ng hayop na sumusunod lamang sa kanyang amo. Ang isang aso rin ay maaring parating nakakulong. Makikita natin rin ito sa kwentong “Mga Aso sa Lagarian”. Ang mga tauhan sa kwentong ito ay parating inuutusan lamang at hindi pinapansin kung nahihirapan man sila. Katulad ng aso, wala silang magawa para maayos ito. Dahil dito, makikita natin kung gaano kahirap talaga ang buhay nila. Sila ay parang mga aso na hindi inaalagaan.

Ang aso ay maari rin ikumpara sa uri ng mundo natin. Katulad ng aso, parati silang naguunahan sa lahat ng ginagawa. Sa mundo natin parating nauunahan ang lahat ng mga tao. Kung sino ang nahuli, malas siya.

Advertisements

Tata Selo

Mga Kinausap at Pinagusapan:

1. Ang mga tao: Tunkol sa ginawang pagpatay o pagtaga ni Tata Selo sa Kabesa dahil nais ni Kabesa bawiin ang lupa niya.

2. Binata: Tunkol sa dahilan kung bakit niya tinaga ang Kabesa at dapat hindi niya ginawa ito.

3. Alkalde: Tunkol sa patay na tao. Tinignan ang bangkay nito. Ipapabilanggo si Tata Selo.

4. Hepe: Sinabi ni Hepe na si Tata Selo ang nagpatay sa Tao.

5. Saling (Anak): Sinabihan na hindi dapat siya pumunta sa bilangguan.

6. Bata: Sinabihan na umuwi na.

Simula: Noong sinaunang panahon, may dalawang bansa na magkaibigan… Parati silang nagtutulungan sa isa’t isa.

Pagtaas ng Interes: Dahil sa ingit, gustong ipaghiwalay ng ibang mga bansa and dalawang bansang ito.

Nagsamasama ang mga bansa at dito nagsimula ang plano nila na ipaghiwalay ang dalawang bansang ito.

Siniraan at nagpasimula sila ng giyera sa pagitan ng dalawang bansang ito.

Pagkatapos ng giyera, nagdesisiyon ng dalawang bansa na mag-usap at humingi ng paumanhin sa isa’t isa.

Dahil sa mabuting intensyon nila, nalaman nila na ang giyera na nangyari ay plano ng ibang mga bansa na ingit sa kanilang dalawa.

Dahil dito, nagsama ang dalawa at inaway nila ang lahat ng ibang mga bansa para ipakita kung sino talaga ang malakas at matibay.

Wakas: Ang dalawang bansang ito ay naging magkaibigan ulit at sila na ang pinkamalakas at matibay na bansa sa buong mundo…

Tema: Ang ingitan ay masama at nakakadulot ito ng matinding kasamaan.

Aral: Hindi dapat tayo magingitan!

My “Top 3” Ideal Jobs

1) Computer Game/ Software Developer

– Programs computer software, games and alike.

2) Professional Bowler

– A bowler who doesn’t only bowl for fun, rather he bowls for money, recognition and the entertainment of others.

3) Astronaut

– People being sent to outer space to make new discoveries for the benefit of mankind.

Of all the jobs in the world today, I chose these three to be my ideal jobs because I enjoy doing these and I believe that to be good in your line of work you must learn to love/enjoy it! In my opinion, working is not just about earning money, rather it is one’s personal contribution to society. I think that if I land in any of these three jobs I will definitely have a bright and fun future ahead of me. These line of jobs which I have mentioned earlier will lead to the happiness of others because all of the jobs I chose SERVE others.

Operation NeXT

Hi! 🙂

I was assigned the topic on “HAPPINESS”. In this photograph, we can see Team Spain rejoicing in their victory as the 2010 FIFA World Cup Champions. Happiness can be seen here because of the colors, background, emotions of the people and simply the overall ambiance of the photo. I personally chose this photograph because I am an athlete myself. Being an athlete, I know how it feels to win a “MAJOR” tournament. Let me tell you this, the feeling is indescribable.

In this particular lesson, I learned that “HAPPINESS” is a privilege not a right.