Simula: Noong sinaunang panahon, may dalawang bansa na magkaibigan… Parati silang nagtutulungan sa isa’t isa.

Pagtaas ng Interes: Dahil sa ingit, gustong ipaghiwalay ng ibang mga bansa and dalawang bansang ito.

Nagsamasama ang mga bansa at dito nagsimula ang plano nila na ipaghiwalay ang dalawang bansang ito.

Siniraan at nagpasimula sila ng giyera sa pagitan ng dalawang bansang ito.

Pagkatapos ng giyera, nagdesisiyon ng dalawang bansa na mag-usap at humingi ng paumanhin sa isa’t isa.

Dahil sa mabuting intensyon nila, nalaman nila na ang giyera na nangyari ay plano ng ibang mga bansa na ingit sa kanilang dalawa.

Dahil dito, nagsama ang dalawa at inaway nila ang lahat ng ibang mga bansa para ipakita kung sino talaga ang malakas at matibay.

Wakas: Ang dalawang bansang ito ay naging magkaibigan ulit at sila na ang pinkamalakas at matibay na bansa sa buong mundo…

Tema: Ang ingitan ay masama at nakakadulot ito ng matinding kasamaan.

Aral: Hindi dapat tayo magingitan!

Advertisements