Mga Kinausap at Pinagusapan:

1. Ang mga tao: Tunkol sa ginawang pagpatay o pagtaga ni Tata Selo sa Kabesa dahil nais ni Kabesa bawiin ang lupa niya.

2. Binata: Tunkol sa dahilan kung bakit niya tinaga ang Kabesa at dapat hindi niya ginawa ito.

3. Alkalde: Tunkol sa patay na tao. Tinignan ang bangkay nito. Ipapabilanggo si Tata Selo.

4. Hepe: Sinabi ni Hepe na si Tata Selo ang nagpatay sa Tao.

5. Saling (Anak): Sinabihan na hindi dapat siya pumunta sa bilangguan.

6. Bata: Sinabihan na umuwi na.

Advertisements