Ano ang isang aso? Ang aso ay isang uri ng hayop na sumusunod lamang sa kanyang amo. Ang isang aso rin ay maaring parating nakakulong. Makikita natin rin ito sa kwentong “Mga Aso sa Lagarian”. Ang mga tauhan sa kwentong ito ay parating inuutusan lamang at hindi pinapansin kung nahihirapan man sila. Katulad ng aso, wala silang magawa para maayos ito. Dahil dito, makikita natin kung gaano kahirap talaga ang buhay nila. Sila ay parang mga aso na hindi inaalagaan.

Ang aso ay maari rin ikumpara sa uri ng mundo natin. Katulad ng aso, parati silang naguunahan sa lahat ng ginagawa. Sa mundo natin parating nauunahan ang lahat ng mga tao. Kung sino ang nahuli, malas siya.

Advertisements