Category: Filipino


Mga Aso sa Lagarian

Ano ang isang aso? Ang aso ay isang uri ng hayop na sumusunod lamang sa kanyang amo. Ang isang aso rin ay maaring parating nakakulong. Makikita natin rin ito sa kwentong “Mga Aso sa Lagarian”. Ang mga tauhan sa kwentong ito ay parating inuutusan lamang at hindi pinapansin kung nahihirapan man sila. Katulad ng aso, wala silang magawa para maayos ito. Dahil dito, makikita natin kung gaano kahirap talaga ang buhay nila. Sila ay parang mga aso na hindi inaalagaan.

Ang aso ay maari rin ikumpara sa uri ng mundo natin. Katulad ng aso, parati silang naguunahan sa lahat ng ginagawa. Sa mundo natin parating nauunahan ang lahat ng mga tao. Kung sino ang nahuli, malas siya.

Advertisements

Tata Selo

Mga Kinausap at Pinagusapan:

1. Ang mga tao: Tunkol sa ginawang pagpatay o pagtaga ni Tata Selo sa Kabesa dahil nais ni Kabesa bawiin ang lupa niya.

2. Binata: Tunkol sa dahilan kung bakit niya tinaga ang Kabesa at dapat hindi niya ginawa ito.

3. Alkalde: Tunkol sa patay na tao. Tinignan ang bangkay nito. Ipapabilanggo si Tata Selo.

4. Hepe: Sinabi ni Hepe na si Tata Selo ang nagpatay sa Tao.

5. Saling (Anak): Sinabihan na hindi dapat siya pumunta sa bilangguan.

6. Bata: Sinabihan na umuwi na.

Simula: Noong sinaunang panahon, may dalawang bansa na magkaibigan… Parati silang nagtutulungan sa isa’t isa.

Pagtaas ng Interes: Dahil sa ingit, gustong ipaghiwalay ng ibang mga bansa and dalawang bansang ito.

Nagsamasama ang mga bansa at dito nagsimula ang plano nila na ipaghiwalay ang dalawang bansang ito.

Siniraan at nagpasimula sila ng giyera sa pagitan ng dalawang bansang ito.

Pagkatapos ng giyera, nagdesisiyon ng dalawang bansa na mag-usap at humingi ng paumanhin sa isa’t isa.

Dahil sa mabuting intensyon nila, nalaman nila na ang giyera na nangyari ay plano ng ibang mga bansa na ingit sa kanilang dalawa.

Dahil dito, nagsama ang dalawa at inaway nila ang lahat ng ibang mga bansa para ipakita kung sino talaga ang malakas at matibay.

Wakas: Ang dalawang bansang ito ay naging magkaibigan ulit at sila na ang pinkamalakas at matibay na bansa sa buong mundo…

Tema: Ang ingitan ay masama at nakakadulot ito ng matinding kasamaan.

Aral: Hindi dapat tayo magingitan!